Vår verksamhet

Vi erbjuder samtalsbehandling till personer från 18 år. Vi vänder oss till privatpersoner, företag och organisationer. Du som har besvär av ångest, nedstämdhet, panikattacker, tvång eller fobier kan få hjälp hos oss. Om du hamnat i en tillfällig kris, känner dig stressad eller vill jobba med ditt självförtroende är du också varmt välkommen till oss.

Vår verksamhet är registrerad hos socialstyrelsen. Det är vår tillsynsmyndighet. Samma sekretesskydd gäller dig om du söker dig till oss, som om du fick offentlig vård.

Du behöver inte någon remiss för att komma till oss. Du söker oss enklast via telefon 013 - 12 55 14. Vi har en röstbrevlåda kopplad till vår anknytning då vi inte har möjlighet att svara direkt.


Kommande utbildningar och kurser


Socialstyrelsens riktlinjer

Depression och ångest bör behandlas med KBT

Vid depression och ångest bör hälso- och sjukvården i många fall ge psykologisk behandling och framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT). Det framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom. KBT ger lika bra resultat som läkemedel både när det gäller individens symtom och möjligheterna att fungera på samma sätt som innan personen blev sjuk. Till skillnad mot läkemedelsbehandling ger KBT-behandling inte heller några biverkningar. Även om det ser olika ut i landet finns idag inte tillräckligt med KBT-utbildad personal inom primärvården och psykiatrin. För att kunna följa riktlinjerna behövs det en stor och långsiktig satsning inom regioner och landsting.

Klicka här för att komma till riktlinjerna.

Varför KBT

- KBT bättre än antidepressiv behandling, läs mer via SvD genom att klicka här.


Kognitiv terapi bygger på att skapa en god och trygg kontakt. Arbetssättet är strukturerat, målinriktat med en klart uttalad problemformulering.

Kognitiv terapi utgår ifrån att individen präglas av och påverkas av sina samlade erfarenheter. De erfarenheter vi bär med oss bildar livsregler som påverkar hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld.

Ibland är livsreglerna mindre väl fungerande för individen och kan orsaka psykiskt lidande. Arbetet i samtalen fokuserar på våra känslor, tankar och beteende för att hjälpa till att få insikt och strategier som är mera ändamålsenliga.

Kognitiv psykoterapi är en välbeprövad terapiform. Samtalen sker inledningsvis en gång i veckan. Varje samtal varar cirka 45 minuter.