Vägen till ett bättre företag

Låt ditt företag bli ett friskare företag!

Svåra perioder kan drabba alla någon gång i livet. Olyckor, sorg, skilsmässor, obalans mellan arbete och fritid, en stressande arbetsmiljö eller utanförskap på arbetsplatsen, alla är de svårigheter som vi inte kan planera för. När de uppstår orsakar de inte bara svårigheter för den drabbade människan och dess anhöriga, utan skapar plötsliga avbrott i företagets verksamhet och kanske ytterligare kriser hos personalen, med resultatförsämringar som slutlig effekt.

CoM kommer till er hjälp!

CoM hjälper ditt företag att komma till rätta med personalens psykiska ohälsa. Vi är specialiserade på och arbetar med krissamtal, stresshantering och personlig utveckling. Vår vanligaste metod är kognitiv samtalsbehandling, en målinriktad terapiform med tydlig problemformulering, där vi tillsammans går igenom tankar, reaktioner och handlingar för att finna nya strategier att möta svårigheter på.

Samtalen sker enskilt eller i grupp, antingen hos er på företaget eller hos oss i vår ombonade och lugnande miljö.

CoM för ett snabbt omhändertagande!

Hos CoM kan du försäkra ditt företag mot långvarig psykisk ohälsa. Tack vare vår goda tillgänglighet kan vi garantera ett snabbt omhändertagande. Därmed behöver inte krisen bli så djup eller långvarig, varken för människan eller för företaget.