Vägen till ett bättre liv

Är du i kris, besväras du av oro, ångest, nedstämdhet eller fobier? Eller skulle du behöva stanna upp här och nu och unna dig en stunds investering i dig själv? Hos oss får du professionell hjälp, utformad efter dina behov. Vi har korta väntetider. Du behöver ingen remiss.

Vi erbjuder:

  • Kognitiv terapi
  • Stödjande samtal
  • Stresshantering
  • Krissamtal
  • Personlig utveckling
  • Anhörig/familjestöd
  • Parsamtal

 

 

 


Kognitiv terapi

Kognitiv terapi bygger på att skapa en god och trygg kontakt. Arbetssättet är strukturerat, målinriktat med en klart uttalad problemformulering.

Kognitiv terapi utgår ifrån att individen präglas av och påverkas av sina samlade erfarenheter. De erfarenheter vi bär med oss bildar livsregler som påverkar hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld.

Ibland är livsreglerna mindre väl fungerande för individen och kan orsaka psykiskt lidande. Arbetet i samtalen fokuserar på våra känslor, tankar och beteende för att hjälpa till att få insikt och strategier som är mera ändamålsenliga.

Kognitiv psykoterapi är en välbeprövad terapiform. Samtalen sker inledningsvis en gång i veckan. Varje samtal varar cirka 45 minuter.Krissamtal

Separationer, olyckor, sorg och andra traumatiska livskriser kan ibland vara svåra att hantera ensam. Vi kan erbjuda stödjande samtal under en svår period i livet. Ibland räcker det med ett samtal ibland krävs flera under en period. Vår målsättning är att snabbt erbjuda hjälp.

Att vara Anhörig

Att vara anhörig till någon som drabbas av sjukdom psykiskt eller fysiskt kan innebära stora påfrestningar för hela livssituationen. Ibland blir det tungt att klara detta ensam, vi kan erbjuda vägledande samtal.