Back to All Events

ACT - Hantera Stress och främja hälsa på jobbet

Start: 31/1 2017 klockan 15.00-17.30

Plats: Ostgota Care Torggatan 4A 58219 Linköping 2 trappor upp
Pris: 4800 kr plus moms som faktureras vid anmälan

Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 hittar du genom att klicka här.

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” har stora likheter med, och är inspirerat av, den engelska förlagan ”ACT at work” som arbetats fram av professorerna Frank Bond och Steven Hayes och visat sig fungera bra inom arbetslivet enligt ett flertal vetenskapliga forskningsstudier. Även det svenska gruppformatet ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” har bevisats ge goda effekter i ett tiotal vetenskapliga forskningsstudier. En av dessa studier är för närvarande publicerad i en vetenskaplig tidskrift. ”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” är en gruppbehandling på totalt 12 timmar, oftast fördelade på 4 kurstillfällen och handlar om att hjälpa unga vuxna (16-29 år) eller vuxna att hantera stress och psykisk ohälsa. ACT är en av de senare formerna av KBT och brukar kallas för ”kontextuell KBT”. Något som delvis skiljer ACT från tidigare former av KBT är att behandlingsfokus inom ACT är att hjälpa klienter att leva ett gott och bra liv (som man själv definierar detta) och därigenom öka klienters livskvalitet.

Kursledare:
Agneta Björck Östgöta Care
Leg.sjuksköterska Steg 1 utbildning Kognitiv Psykoterapi, ACT gruppledare med över 30 års erfarenhet av samtal, grupper och utbildning.
Cecilia Sönne
Skötare i psykiatrisk vård. Steg 1 utbildad i kognitiv terapi. Arbetat på US psykiatriska klinik i både sluten och öppen vård 1987-2006. Sedan 2006 driver hon CoM kognitiv samtalsbehandling, en privat mottagning.

Inbjudan hittar du här.

Boka din plats här.